Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.


Abstynencja pracowników przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej liczby dni będzie je płacił właściciel firmy, a potem obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Szacuje się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *