Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje


W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr DKA/33 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Plan debata podczas warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz suwalski

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „Ożarów” S.A., DROMEX S.A., Rem-Car – Serwis – Grzegorz Rysztof, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dukat-Styl-Studio, P.U.H. „ELEKTRO-AZART” S.C. , „Rinf” , Advisio sp. z o.o., Ekomot Sp. z o.o., Inline Poland Spółka z o.o., KRAS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKPOL IMPORT – EXPORT , SUNSET EXPRESS , ZPUE , DRS TELEKOM Sp. z o.o., TINES SA, TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *