Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne


W związku z finalizacją programu nr GCIJ/56 7 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Analiza efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Kazimierzu
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wałbrzyski oraz niżański

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELKOM – PZT” S.A., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A., „Mar-Optyk Magia Okularów”, P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Kowalewski, MULTIMEDIA Ziemi Łódzkiej Sp. z o.o. , BARON – Małgorzata Chodak-Rzym, DUNEWOOD POLSKA SP. Z O.O., KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław, MEDIA DISTRIBUTED , REKORD Systemy Informatyczne , THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., INTERKOBO SP. Z O.O., TEVOR S.A., Plandeki Raszyn Marcin Kowalski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *