Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS


W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr CIJO/17 7 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja gier i zabawek
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: golubsko-dobrzyński oraz lęborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia „PROAMED” Sp. z o.o., PT – SB „TRANSBUD-KATOWICE” S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-HYDROMA” S.A., ELEKTROPLAST sp. z o.o., Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. Jawna, „SATPOL” Systemy Telewizji Kablowej Hanna Siudeja, Jan Kaczkowski , Academio sp. z o.o., Frey spółka jawna, ITM POLAND , McKinsey Knowledge Center Poland, PLASTIC FACTORY COBI , TM Technologie Sp. z o.o., 3SPARE Sp. z o.o., MD Trade Zofia i Roman Macioszek Spółka Jawna, CENTRUM STOMATOLOGII „MAX-DENT” – PAWEŁ ŁAZICKI

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *