Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne


W związku z realizacją projektu nr LUY/33 3 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wąbrzeski oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jinfeng Jewelry Co. Ltd., P.V. Prefabet Kluczbork S.A., CEFARM Zielona Góra S.A., , Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , Spółdzielnia Mieszkaniowa , Baltic Medical S.A., Cezar , Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska Norbert Werkowski s.c., Linter , programs.pl Sp. z o.o. w organizacji, TIME , ANKOL , Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , NSTI Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *