Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje


W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr WXF/99 7 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Krakowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność w zakresie architektury
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Kraków oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE „PROSBUD” Kubowicz Waldemar, Cementownia CHELM S.A. , Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. , P.H.U.”TARMED”S.C. Sklep Medyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Virtual Line Sp. z o.o. , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , DKM Impresja Sp. z o.o., GURUNAKI POLSKA NOWAKOWSKI, ŻUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Max Elektronik , PCSM , ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ P.P.H.U. ADPAL ADAM SZCZEPANIAK, Lakma SAT Sp. z o.o., Universal Technology Sp. z o.o., DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *