Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne


W związku z audytem projektu nr LMO/15 3 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Amerykańskiego Programu Społecznego

Porządek debata w czasie spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sulęciński oraz m. Rybnik

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A. , Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Łódź” Sp. z o.o., Sklep Medyczny MONIMED, Starogardzka Telewizja Kablowa Urzędu Miasta , „OPERO” Jesis, Basiński, Wawrzynowicz Spółka Jawna, „ENTE” , DATA SYSTEM GROUP , GP Inter-Solutions w orgaznizacji, METAMEDIA TECHNOLOGIES PAWEŁ CYRTA, SYNTHCOMM , TotalSafe Sp. z o.o. , CPC Group , PHU Camarex , Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *