Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje


W związku z rozliczeniem projektu nr KOU/38 9 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Programu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Katowicach
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: trzebnicki oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: IMPEXMETAL”” S.A., Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A.”, Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., QElements, WhyCry Mini, „TORO” Telewizja Kablowa S.C. , Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni „Ożarów” , BLOOBER TEAM WROCŁAW , CZAH-Pomiar , Herbapol Lublin S.A., OxonTech sp. z o.o., Qtarget Przemysław Dziemieszkiewicz, Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC , Codivate Piotr Kocjan, Profarb Sp. z o.o., Przychodnia Stomatologiczna DENTICA L. i J. Oleszczuk Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *