Symulacje szkoleniowe – kierunek dr hab. FrątczakGry biznesowe – literatura pomocnicza na warsztaty:

 • Symulacje Szkoleniowe
 • Analiza wpływu projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Gry biznesowe , mgr G. Celary
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
 • Ikony – w kręgu wpływów kultury bizantyjskiej w Karpatach
 • Symulacje szkoleniowe , doc. E. Borkowski
 • Ocena biznesowa działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO „Turystyka i przemysł kulturowy” na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Rys historyczny dziejów Księstwa Halicko-Włodzimierskiego
 • Vysoke Tatry – turisticky sprievodca
 • Żylina – album fotograficzny
 • Wojewódzki Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Bojszowy
 • Alirialiria – Demonik (499)
 • Koniec lata – Danielle Steel (980)
 • Czarodziejska księga – Janina Porazińska (1719)
 • Wyspa dnia poprzedniego – Umberto Eco (2062)
 • Nana – Emil Zola (3020)
 • Wszystko dla potworów – Daniel Pennac (3402)
 • Filister w prozie fabularnej Młodej Polski – Jadwiga Zacharska (4398)
 • Gomułka u szczytu powodzenia – Jan Ptasiński (4587)
 • Kurier – Piotr Wróbel (5808)
 • Uleczyć zranione uczucia – Martin H. Padoyani (6541)
 • Anima Vilis – Maria Rodziewiczówna (7494)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. H. Adamiec

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *